Atlantean healing

Rosanna-yoga-6En behandling men hjälp av Atlantean Healing är utformad för att balansera kroppens energier då fysiska, mentala och känslomässiga symtom ses som ett uttryck för obalanser i kroppens energifält.

Healingenergin är mycket kraftfull men upplevs som mjuk när den kanaliseras. Energin kan användas både för behandling där terapeuten håller händerna på klientens kropp och behandling där terapeuten inte rör vid klienten alls. Den kan även användas lika effektivt för behandling på distans.

Atlantean Healing är en kombination av gamla och nya tekniker som utvecklats och getts till oss för de utmaningar vi står inför idag. Behandlingstekniken har kanaliserats genom Birkan Tore (TV-programmen ”Räddad av änglar” och ”Det okända”) och lärs nu ut internationellt.

En behandling med Atlantean Healing, liksom andra kroppsbehandlingar, ersätter inte läkarbesök. Inom denna behandlingsform fokuserar vi inte på sjukdom eller ohälsa, utan på en perfekt hälsa.

Behandlingen tar ca 60 min. Pris 700 kr inkl moms.

Välkommen!