Mikromassage

På fötterna finns zoner som reflexmässigt via nervsystemet står i förbindelse med andra delar av kroppen. Om man har ett besvär i ett organ kan man genom ett tryck på detta organs zon i foten framkalla en smärta som utlöser en reflex att stimulera det organ som har besvär.

Mikromassagen är effektiv vid olika smärtor i kroppen och den snabbar på kroppens läkningsförmåga efter skador och operationer. Mikromassagen är även bra vid chocker då den har en mycket lugnande verkan.

Mycket effektivt och snabbverkande!

En behandling kostar 350 kr inkl moms för 30 min.